Om oss

Lege:

Kirsten Skinlo Rokstad
Utdannelse:
Medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen (UiB) 1982
Høyere Avdeling ved Norges handelshøyskole 1984
Master i statistikk ved London School of Hygiene and Tropical Medisine 1992
Master i epidemiologi ved London School of Hygiene and Tropical Medisine 1992
Spesialist i Allmennmedisin ved UiB 1995
Doktorgrad i medisin ved UiB 1997

Verv:
Varamedlem i styret for APLF 1991-95
Medlem av NSAM forskningsutvalg 1988-95
Formann i kurskomiteen Hordaland legeforening 1995-2001
Leder av Allmennlegeutvalget i Bergen 2004-

Arbeidserfaring:
Kombinert allmennpraksis og forskning fra 1982-dd.
Undervisning av sykepleiestudenter, legestudenter og veiledning av hovedfagsstudenter innen ulike helsefag over en årrekke.
Sensor for ulike helsefaggrupper
Opponent for doktorgradskandidater
Fast medisinskfaglig medarbeider i TV 2 i 1993-1995

Populærvitenskaplige og vitenskaplige artikler innen ulike medisinske felt
Foredragsholder på ulike medisinske kongresser og fagmøter.

Det er stengt for kommentarer.